Kiadványok

5.) Logisztikai gépek biztonságos üzeme

A szerző elsődleges célja volt megismertetni az olvasókkal a logisztikai folyamatokat kiszolgáló gépek biztonságos felépítését és üzemeltetési sajátosságait. A könyv:

A könyv hathatós segédanyagot tartalmaz az emelőgépek üzembe helyezési eljárásához, valamint táblázatos mellékletek segítik a különböző emelőgépek jogszabály szerinti kezelői szempontú besorolását.

Mellékletek:

A könyv terjedelme: 245 oldal + 2 melléklet 16 oldalban; kivitele fóliázott puha kötés.

Az ábrák száma: 159, a táblázatoké 40 db.

ISBN: 978-615-00-5383-7.

A könyv ára: 2.857,- Ft + 5% Áfa = 3.000,- Ft
(+ csomagolási és postaköltség, postai megküldés megrendelése esetén)

Megrendelhető: a mellékelt, kitöltött Megrendelési nyomtatvány elküldésével az alábbi módokon:

4.) Targoncavezetői és targoncaüzemeltetői ismeretek

A 2010 márciusában, a Multikran Kft. gondozásában megjelenő könyv évtizedes mulasztást pótol, mert a targoncák műszaki és biztonságtechnikai területéről, valamint a targoncavezetők kezelői képzéséhez szükséges átfogó ismertek összefoglalásáról eddig nem jelent meg olyan mű, ami az elméleti ismereteket a gyakorlati megoldások szemszögéből tárgyalta volna.

A megjelenés további aktualitását az adja, hogy a targoncavezető rész-szakképesítés szóbeli vizsga-kérdései és így a válaszok a moduláris oktatási forma miatt az eddig megszokottnál szerteágazóbb te-rületeteket ölelnek fel. Ezért a könyv tartalmazza a targoncavezető rész-szakképesítés szóbeli vizsgakérdéseit és a megválaszoláshoz szükséges ismereteket olyan tartalommal, hogy azok az esetleges kérdésmódosuláskor is használható ismereteket adjanak. Mindezeket bővebben, mint a szigorúan vett válaszok, mert ezzel:

A könyv a szakértők és az üzemeltetők munkáját is segíti azzal, hogy megadja az üzembehelyezéshez, a targonca műszaki megfelelőség értékeléshez szükséges információkat is.

Letöltés: Tartalomjegyzék (PDF)

A könyv

3.) Emelőgépek a mindennapokban

A Multikran Kft gondozásában megjelenő könyv évtizedes mulasztást pótol. Az emelőgépek műszaki és biztonságtechnikai területéről eddig nem jelent meg olyan mű, ami az elméleti ismereteket a gyakorlati megoldások szemszögéből tárgyalta volna.

A szerzők a terület tapasztalt szakemberei, évtizedek óta meghatározó szerepet töltenek be az eme-lőgépek műszaki megfelelőségének minősítésében, az emelőgép ügyintézők oktatásában. Az oktatá-son túl Dr. Meleghegyi Tibor és Dr. Kása László aktív közreműködője az Emelőgépek Biztonsági Szabályzat korszerűsítési munkálatainak és állandó résztvevői az emelőgépek biztonságos üzemeltetési kérdéseit tárgyaló, megvitató konferenciáknak, szakmai rendezvényeknek.

A könyv részletesen ismerteti az elmúlt évtizedben az emelőgépek üzemeltetésének műszaki és szabályozási feltételrendszerében bekövetkező változásokat, így jelentős segítséget tud nyújtani mind-azoknak, akik munkájuk során kapcsolatba kerülnek az emelőgépekkel.

A kiadvány az emelőgép-ügyintéző tanfolyamokon elhangzottakon alapszik, kiegészítve azokkal a korszerű ismeretekkel, amelyek lehetővé teszik, hogy az Országos Képzési Jegyzék szerinti középfo-kú végzettségű tanfolyami hallgatókon túl hasznos információkat kapjanak a felsőfokú végzettséggel rendelkező emelőgép szakértők is (432 oldal - A4 méretű - 68 táblázat; 307 ábra; 5 melléklet, kemény kötés).

Ára: bruttó 4725,- Ft + postaköltség (min. kb. 900 Ft)

Megrendelés:

2.) Emelőgép-üzemeltetői ismeretek. Előírások

2007 áprilisában jelent meg a könyv, ami összefoglalja azokat az ismereteket, amelyek az emelőgépek területén dolgozók számára szükségesek, legyenek azok tervezők, gyártők, üzemeltetők, szakértők, vagy a munkavédelem területén dolgozók.

A könyv a szabályozás területének ismereteit foglalja össze, rendszerezi. A kiadvány több táblázatot, folyamatábrát tartalmaz, amelyek segítségével a jogkövető magatartáshoz szükséges ismeretek könnyen áttekinthetők.

Külön fejezet segíti az üzemeltetőket az emelőgépek biztonságos üzemeltetéséhez szükséges dokumentumok külső jegyeinek bemutatásával annak érdekében, hogy ennek alapján könnyebben tudják majd eldönteni az emelőgépeik hasonló dokumentumainak megfelelőségét.

Az összeállítás részletes tájékoztatást ad azokról az internetes elérési, hozzáférési helyekről, amelyeknél az emelőgépekkel összefüggő naprakész információkhoz hozzá lehet jutni.

A megjelent mű 98 oldal terjedelmű, B5 formátumú, á.: 7.; t.: 16.; függelék: 5.

Terjesztése: megrendelés alapján, postai úton, utánvéttel; vagy Budapesten - telefonon egyeztetett időpontban - a Multikran Kft. címén készpénzes vásárlással.

Ára: bruttó 1650,- Ft + postaköltség (min. kb. 900 Ft)

Megrendelés

1.) Emelőgépek gyakorlati ismeretei I.